НАУКА

Здійснення наукових досліджень є одним із пріоритетних напрямів діяльності кафедри.

Пріоритетним напрямом діяльності кафедри є проведення наукових досліджень спрямованих на комплексний аналіз фінансових відносин в Україні в умовах європейської інтеграції, методів та механізмів управління фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання в умовах нестабільного зовнішнього середовища.


Основні напрями науково-дослідної роботи кафедри:

- викладачі кафедри виконують науково-дослідні роботи за актуальними темами;

- викладачі та здобувачі кафедри активно приймають участь у зарубіжних, міжнародних, всеукраїнських, регіональних університетських конференціях, семінарах, круглих столів;

- проведення щорічної міжнародної науково-практичних конференції із залученням як провідних вчених, практиків так і студентської молоді;


- викладачі кафедри публікують результати своїх наукових досліджень у фахових українських та закордонних виданнях, монографіях;

- викладачі кафедри розробляють навчальні посібники з різних дисциплін;

- під керівництвом викладачів кафедри здобувачі залучаються до роботи наукового гуртка.

© 2023 KNTU