ВИПУСКНИКИ КАФЕДРИ

Підготовка випускників кафедри фінансів, банківської справи та страхування економічного факультету Центральноукраїнського національного технічного університету відповідає сучасним потребам ринку праці у фахівцях для інвестиційних фондів, банків, бірж, страхових компаній, транснаціональних корпорацій.


Набуті нашими випускниками вміння, знання та фахові навички дозволяють їм вільно орієнтуватися у глобальному фінансовому середовищі, сфері фінансових та банківських операцій, грошового обігу, страхування, інвестицій, міжнародних фінансових ринків та працевлаштовуватись на ключових посадах фінансово-економічного профілю підприємств, установ, організацій всіх форм власності, органів державної влади та місцевого самоврядування.

© 2023 KNTU