ПРО КАФЕДРУ


Кафедра фінансів, банківської справи та страхування Економічного факультету Центральноукраїнського національного технічного університету забезпечує професійну підготовку фахівців та є випусковою за освітніми програмами:


  • перший (бакалаврський) освітній рівень Фінанси, банківська справа та страхування (спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»)

  • другий (магістерський) освітній рівень Фінанси, банківська справа та страхування (спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»).

  • © 2023 KNTU