Онлайн Конференція

online
                                           
konf

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Запрошуємо до участі у Міжуніверситетській  студентській науково-практичній online-конференціп
 
“АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ І ФІНАНСІВ”
,
що відбудеться 5 березня 2019 р. на базі Центральноукрапнського національного технічного університету (м. Кропивницький, пр. Університетський, 8).

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

ГОЛОВА – Левченко О.М., д-р екон. наук, професор, проректор з наукової роботи Центральноукрапнського національного технічного університету.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ – Шалімова Н.С., д-р екон. наук, професор, декан факультету обліку і фінансів Центральноукрапнського національного технічного університету.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР – Петренко Л.М., асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Центральноукрапнського національного технічного університету.

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:
Пальчевич Г.Т., канд. екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Центральноукрапнського національного технічного університету.
Кравченко В.П., канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Центральноукрапнського національного технічного університету.
Подплєтній В.В., канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Центральноукрапнського національного технічного університету.
Шалімов В.В., канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Центральноукрапнського національного технічного університету.
Ворона Т.В. фахівець відділу МОВ Центральноукрапнського національного технічного університету.
Мелешко Є.В. к.т.н., науковий керівник студентського наукового товариства.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
  • фінансово-кредитний механізм регулювання інвестиційно-інноваційного розвитку економіки;
  • актуальні проблеми розвитку підприємств в умовах нестабільної економіки;
  • пріоритети і перспективи розвитку банківської системи України в умовах глобалізації та євроінтеграції;
  • податкова політика та податкова система держави;
  • бюджетна політика та бюджетна система держави;
  • розвиток фінансів соціальної сфери;
  • проблеми та перспективи розвитку страхування в Україні;
  • інформаційно-комунікаційні технології в управлінні фінансами.
Організатори:
•    Центральноукрапнський національний технічний університет
•    Донецький національний технічний  університет.

Конференція передбачає  публікацію електронного збірника тез. Усі доповіді конференції будуть розміщені на Web-сайті університету www.kntu.kr.ua

Умови участі у конференції
До участі у конференції запрошуються студенти та магістранти  навчальних закладів, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, аспіранти.
Робочі мови конференції: українська, англійська. Програмний комітет залишає за собою право включити або відхилити доповідь.
Для участі у конференції до 26 лютого 2019 року слід подати до оргкомітету:
-    текст доповіді (та/або тези) у електронному варіанті, без нумерації сторінок, в файлі з назвою «прізвище_тези».

Вимоги до оформлення тез:
•    тези подаються в електронному варіанті у форматі: .doc або .docx, редактор Microsoft Word;
•    обсяг: 2-3 повні сторінки формату А4;
•    шрифт - Times New Roman, кегль – 12 pt, міжрядковий інтервал – 1,0, абзац – 1,25 см, поля – усі 20 мм;
•    кожна ілюстрація, діаграма, схема повинні бути підписані, таблиця – мати назву;
•    формули слід друкувати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих дужках;
•    список літератури має містити лише джерела, на які є посилання в тексті і оформлюється за одним з варіантів:
1) згідно встановленим вимогам (Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26–30);
2) оформлення списку літератури за міжнародними стандартами («References»). Кегль – 12 pt, міжрядковий інтервал – 1,0;
•    відповідальність за зміст тез несе автор.
 
!!! Матеріали  статей надсилати до 26 лютого 2019 року на електронну адресу:  kravchen64@ukr.net

Контактна особа: Кравченко Вікторія Петрівна
тел. 0507624775

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

<<ЗАВАНТАЖИТИ>>


© 2021 KNTU