Магістратура

magistr
risВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ


НА ОСНОВІ ДИПЛОМА БАКАЛАВРА, СПЕЦІАЛІСТА, МАГІСТРА

ЗА БУДЬ-ЯКОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮВступ до магістратури за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»
відбувається за результатами вступних випробувань:

- фаховий іспит у вигляді тестів,
- екзамен з іноземної мови,
- додатковий фаховий іспит (для вступників з інших спеціальностей).


Перелік документів для вступу на здобуття ступеня «Магістр»:

паспорт та довідка про реєстрацію місця проживання/перебування особи (для ID-карток);довідка державної податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера;
диплом бакалавра або спеціаліста чи магістра за іншою спеціальністю;
додаток до диплому бакалавра або спеціаліста чи магістра за іншою спеціальністю;

4 кольорових фото 3х4;
медична довідка 086/о та картка щеплень;для юнаків посвідчення про приписку до призовної дільниці або військовий квиток;документ, що засвідчує пільгу (при наявності пільги).

КОНТАКТИ:

м. Кропивницький, ЦНТУ, пр. Університетський, 8
Кафедра фінансів та планування (ауд. 555, 554)

Контактні телефони:

Приймальна комісія ЦНТУ (0522) 39-05-39

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування +38(066) 803-95-00© 2021 KNTU