Магістратура

magistr
risВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ


НА ОСНОВІ ДИПЛОМА БАКАЛАВРА, СПЕЦІАЛІСТА, МАГІСТРА

ЗА БУДЬ-ЯКОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮВступ до магістратури за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»
відбувається за результатами вступних випробувань:

- фаховий іспит у вигляді тестів,
- екзамен з іноземної мови,
- додатковий фаховий іспит (для вступників з  інших спеціальностей).


Термін подання документів на вступ до магістратури:


денна форма навчання: з 04.07.2018 р. до  24.07.2018 р.

заочна форма навчання: з 07.07.2018 р. до  04.08.2018 р.


Перелік документів для вступу на здобуття ступеня «Магістр»:

паспорт та довідка про реєстрацію місця проживання/перебування особи (для ID-карток);довідка державної податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера;
диплом бакалавра або спеціаліста чи магістра за іншою спеціальністю;
додаток до диплому бакалавра або спеціаліста чи магістра за іншою спеціальністю;

4 кольорових фото 3х4;
медична довідка 086/о та  картка щеплень;для юнаків посвідчення про приписку до призовної  дільниці або військовий квиток;документ, що засвідчує пільгу (при наявності пільги).

Зверніть увагу !!! 

На те, що у 2018 році Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів України
допускається
підготовка бакалаврів та магістрів зі спеціальності
«Фінанси, банківська справа та страхування» на основі диплома, отриманого

за будь-якою іншою спеціальністю.

Важливо !!!

У 2018 році вступ до магістратури здійснюється без ЗНО (останній рік).

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців зі спеціальності
«Фінанси, банківська справа та страхування» адаптована
до міжнародних стандартів
фінансової діяльності.


КОНТАКТИ:

м. Кропивницький, ЦНТУ, пр. Університетський, 8
Кафедра фінансів та планування (ауд. 555)
Контактний телефон +38-0522-39-05-39

Координатор профорієнтаційної роботи за  спеціальністю
«Фінанси, банківська, справа та страхування»

Коцюрба Ольга Юріївна +38-066-766-62-05

Завідувач кафедри «Фінанси та планування»
Пальчевич Галина Тадеївна +38-050-253-88-12


© 2019 KNTU