Абітурієнту

abitur
«Фінанси, банківська справа та страхування» - це сучасна і престижна спеціальність в умовах ринкової економіки і бізнесу, володіючи якою Ви без проблем знайдете своє місце у професійній діяльності!

«Фінанси, банківська справа та страхування»
вважається одним із найпопулярніших напрямів підготовки фахівців. Повсякчас, а особливо в сучасних умовах, економіка потребує висококваліфікованих і грамотних спеціалістів з фінансів і кредиту, адже від компетентності та професіоналізму фінансових менеджерів, аналітиків, банкірів, податківців, страховиків, фахівців у сфері фінансового посередництва залежить прибутковість господарювання, формування доходів та витрат на загальнодержавному та регіональному рівнях.

Тому наша мета
– відкрити студентам секрети професії фінансиста та допомогти стати висококваліфікованими фахівцями, на підприємствах і в установах державної форми власності, у фінансово-кредитній сфері, чи на недержавних підприємствах різних галузей.

Навчання за напрямком «Фінанси, банківська справа та страхування» дозволить випускнику виконувати такі функції:

• здійснювати фінансові розрахунки щодо реальних потреб у коштах для за- безпечення фінансово-господарської діяльності підприємства;
• управляти грошовими потоками, прибутком і рентабельністю підприємства;
• здійснювати антикризове управління підприємством та запобігати його банкрутству;
• здійснювати управління фінансовими ресурсами банків, їх грошовими потоками, розробляти напрямки кредитної та валютної політики банків, управляти безпекою банківської діяльності;
• здійснювати надання страхових та консалтингових послуг;
• розробляти стратегію і тактику вкладання майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, розробляти фінансові програми інноваційної діяльності;
• складати бухгалтерську, оперативну, фінансову звітність, здійснювати фінансовий аналіз та обґрунтовувати напрями стабілізації фінансового стану суб'єктів господарювання;
• здійснювати організацію роботи із складання та виконання бюджету;
• здійснювати контроль за використанням фінансових ресурсів, за обчисленням та сплатою податків і платежів, за дотриманням правил надання фінансових послуг;
• забезпечувати здійснення операцій на товарній, фондовій та валютній біржах;
• забезпечувати проведення трастових операцій, фінансових операцій з іпотекою, лізингових та факторингових операцій;
• організовувати торгівлю на валютних та товарних біржах;
• викладати економічні дисципліни у навчальних закладах;
• здійснювати науково-дослідну роботу у сфері фінансових відносин.
head1

У навчальному процесі з напряму підготовки «Фінанси, банківська справа та страхування» головна увага надається вивченню основних теоретичних, практичних і прикладних способів ефективного використання фінансових ресурсів суспільства, здійсненню сучасних фінансово-економічних розрахунків та використанню методів фінансового аналізу, дослідженню механізмів функціонування різноманітних фінансово-кредитних установ.
Закріплення теоретичних знань досягається за допомогою практичних навичок, набутих при проходженні студентами практики в банках, на підприємствах та у фінансово-кредитних установах України та за її межами.
Провідна роль у підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів з фінансів і кредиту належить випускній кафедрі фінансів та планування, у складі якої - професори, доктори наук, доценти, кандидати наук.
За час існування на кафедрі склалися відповідні традиції, сформувалася своя наукова школа.
Студенти нашої спеціальності є переможцями Всеукраїнських олімпіад з фінансів, що проводилися в Тернопільській академії народного господарства та в Київському національному економічному університеті, вони отримують іменні стипендії Президента України, Верховної ради України, стипендії підприємств, банків.
У юнаків є змога проходити підготовку на військовій кафедрі та отримати звання офіцера запасу. Здібні випускники мають змогу навчатися в аспірантурі за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит», яка створена при кафедрі, і в подальшому захистити кандидатську дисертацію.
head2

Випускники з фінансів, банківської справи та страхування є висококваліфікованими фахівцями, які можуть працювати у:
• фінансових управліннях районних та обласних державних адміністрацій;
• управліннях та відділах Державної фінансової інспекції;
• Державному казначействі;
• Національному та комерційних банках;
• податкових та митних службах;
• страхових компаніях;
• фінансових службах на державних, колективних та приватних підприємствах;
• відділеннях Пенсійного фонду України;
• відділах боротьби з економічною злочинністю.

fin14

Серед наших випускників є знані в регіоні та в Україні фінансові директори підприємств, банкіри, податківці, працівники страхової сфери, фондових бірж, державних управлінь, керівники приватних фірм та організацій, народні депутати, науковці, які успішно захистили кандидатські дисертації і займаються викладацькою діяльністю.
Виховна робота студентів здійснюється на основі концепції, суть якої полягає у підготовці фахівця-особистості з високими культурою, інтелектом та моральними принципами, далекоглядністю й умінням прогнозувати, аналізувати й передбачати.
Цікаво та змістовно організовується дозвілля студентської молоді, проводяться різноманітні диспути, інтелектуальні ігри, конкурси, концерти.
Високий рівень теоретичної та практичної підготовки фахівців, що формується викладачами університету у співпраці з провідними вітчизняними підприємствами та установами стажування студентів та викладачів за кордоном забезпечує можливість випускникам бути конкурентоздатними як на вітчизняному, так і на міжнародному ринку праці.

Уважно ознайомтесь з умовами Вступної кампанії 2018 р.:

Рахувати гроші - це математика!
Робити гроші - це мистецтво!
Фінанси - це величезний океан можливостей!
Якщо в Вас живуть одночасно й аналітик, і теоретик, і практик, і трохи авантюрист, - обирайте спеціальність "Фінанси, банківська справа і страхування"!
© 2019 KNTU